Hello world!

Vi fick lite problem med webservern, men det bör nu vara åtgärdat och fungera som det bör.
Teamspeak har åkt upp på talk.laddad.net nu istället för ts.laddad.net. Detta var något jag sa att jag skulle göra för väldigt länge sedan, då talk passar till alla VoIP servrar och inte bara TS.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>